archieven.jpg

Boekpresentatie Willem Noske

 vrijdag 20 oktober 2006

Boekpresentatie door Dr. Hans Roskam
Willem Noske: Wonderkind - meesterviolist - apostel van een verguisd verleden

'Weinig violisten in ons land zullen zich in de veelzijdigheid van hun repertoire kunnen meten met Willem Noske, concertmeester van het Residentie Orkest, leider van een aantal kamermuziekensembles, die zich toeleggen op barok- en vroeg-klassieke muziek en daarnaast een specialist op het terrein van de Nederlandse muziek van de zestiende tot en met de negentiende eeuw, die hij met evenveel geestdrift als kennis van zaken propageert. Ook in zijn geestdrift, zijn onvoorwaardelijk geloof in de kracht der muziek, zijn toewijding en in de volledige inzet van zijn eigen persoon voor welk kunstwerk dan ook is Noske een zeldzame verschijning in het Nederlandse concertwezen. Slechts van deze door en door oprechte houding uit, waarin men als het ware het "heilige moeten" bespeurt, is een dergelijk nobel en tegelijk hartstochtelijk musiceren van Noske mogelijk.' (R.D., Algemeen Handelsblad, 13 april 1967)

Hans Roskam (1943) is als evolutiebioloog verbonden aan de Universiteit Leiden. Naast zijn wetenschappelijk werk verschenen opstellen van zijn hand over godsdienst, moraal en evolutie. Tijdens zijn studie volgde hij colleges muziektheorie bij prof. dr. Jan van der Veen. Hij stelde de twee cd-dubbelalbums 'In Herinnering Willem Noske' (2004) en 'Mozart - Willem Noske - Den Haag' (2006) samen.

Onder grote belangstelling is het eerste, gesigneerde exemplaar door de auteur overhandigd aan de weduwe van Willem Noske, mevrouw Noske-Lens. Er werd muziek gespeeld van Gerrit Jan van Eyken en Frans Coenen.
Na de presentatie was er gelegenheid een exemplaar van het boek aan te schaffen en velen maakten van deze gelegenheid gebruik. Onder het genot van een hapje en een drankje konden de mensen die Willem Noske bij leven hebben gekend bijpraten en herinneringen ophalen aan deze markante man.

De biografie is verkrijgbaar bij het NMI.