archieven.jpg

Muziekhistorisch Museum Scheurleer

Een virtuele rondleiding.

De gevolgen van de financiële crisis bedreigen de culturele instellingen in Nederland. In de jaren '30 leek de collectie Scheurleer als gevolg van de toenmalige crisis uiteen te zullen vallen. Met particuliere steun werd deze collectie verworven door de Gemeente Den Haag. Een virtuele rondleiding door het Museum Scheurleer geeft een indruk van de bijzondere verzameling die Scheurleer in 1920 bijeen had gebracht, en die dankzij het 'Comité tot Behoud der Musea Scheurleer' behouden is gebleven.

Tegenwoordig is de instrumentenverzameling opgeslagen in de depots van het Gemeentemuseum. De bibliotheek en manuscriptverzameling vormen de historische grondslag van het NMI, dat ervoor zorgt dat de collectie ook voor toekomstige generaties toegankelijk blijft.

Virtuele rondleiding »

Museum Scheurleer

6 december 2010