archieven.jpg

Populaire muziek toegankelijk!

Een unieke verzameling Nederlandse speelmansboeken online.

Het NMI verwierf in 2006 een unieke verzameling Nederlandse speelmansboeken uit de 18e en 19e eeuw. Deze collectie, bijeengebracht door dr. Christiaan C. Vlam (1916-1999), bestaat uit 21 Nederlandse volksmuziek-handschriften uit de periode 1700-1900. Het zijn handschriften waarin violisten, fluitisten en andere speellieden het repertoire noteerden waarmee zij hun brood verdienden. Deze manuscripten vormen de belangrijkste bron van onze kennis van de populaire muziek van die tijd.

mi-speelmuziek-logoIn het project 'Speelmuziek', werd de collectie Vlam gescand en online toegankelijk gemaakt op de website van het NMI. Omdat de collectie verband houdt met contemporain liedmateriaal, is zij tevens ontsloten in de Nederlandse Liederenbank van het Meertens Instituut, een database die liederen en melodieën op talrijke manieren doorzoekbaar maakt.

Speelmuziek is een samenwerkingsproject van het Nederlands Muziek Instituut en het Meertens Instituut en werd gerealiseerd met steun van het Ministerie van OCW in het kader van Digitaliseren met beleid.

speelboekje-nieuwsbericht

Speelmuziek: de collectie Vlam

3 april 2012