archieven.jpg

Auteurs Achter de muziek aan

 

Maarten Beirens
Maarten Beirens studeerde musicologie aan de Katholieke Universiteit Leuven. Aan dezelfde universiteit behaalde hij daarna zijn doctoraat, met een proefschrift over Europese minimal music. Momenteel is hij verbonden aan de K.U.Leuven als postdoctoraal onderzoeker van het Fonds Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen. Daarnaast is hij actief als muziekcriticus, onder meer voor De Standaard en Klara en publiceert hij regelmatig over nieuwe muziek, zowel in wetenschappelijke als in populaire media.


Rob Belemans
Dr. Rob Belemans behaalde in 1989 aan de Katholieke Universiteit te Leuven een licentiediploma in de Germaanse filologie (Duits-Nederlands). Na een eenjarig studieverblijf aan de Westfälische Wilhelms-Universität in Münster (D), was hij gedurende ruim een decennium als wetenschappelijk medewerker verbonden aan het Instituut voor Naamkunde en Dialectologie van de Katholieke Universiteit Leuven. Lesopdrachten in het secundair onderwijs, de conceptontwikkeling voor het Nationaal Witloofmuseum van Kampenhout en een coördinatiefunctie binnen de Vlaamse implementatie van het Europese programma voor plattelandsontwikkeling Leader+ vormden de overgang naar zijn tewerkstelling bij het Vlaams Centrum voor Volkscultuur, dat in 2008 via fusie opging in FARO. Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed, waar hij thans senior stafmedewerker is. In mei 2009 promoveerde Rob Belemans aan de Katholieke Universiteit Leuven tot doctor in de Germaanse taal- en letterkunde met een proefschrift over het (gebrek aan) taalvariatiebeleid in Vlaanderen en in het Nederlandse taalgebied vanuit een Europese taal- en erfgoedbeleidscontext.


Martine de Bruin
Martine de Bruin studeerde Nederlandse taal- en letterkunde aan de Universiteit van Utrecht. Vanaf 1995 was ze als onderzoeker verbonden aan de afdeling Etnologie van het Meertens Instituut, onderdeel van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW). Hier publiceerde ze onder meer Het Repertorium van het Nederlandse lied tot 1600/Repertory of Dutch Songs until 1600 (Amsterdam/Gent 2001, samen met J. Oosterman en m.m.v. C. Strijbosch) en artikelen over onder meer het Wilhelmus, straatliederen en smartlappen. Tegenwoordig is ze als projectleider verbonden aan het Documentatie- en Onderzoekscentrum van het Nederlandse Lied van het Meertens Instituut en is ze de ontwikkelaar van de Nederlandse Liederenbank.


Olmo Cornelis

Olmo Cornelis behaalde het diploma van licentiaat in de musicologie aan de Universiteit Gent en een meestergraad in de compositie aan de Hogeschool Gent. Hij werkte enkele jaren als musicoloog aan de Universiteit Gent (Afdeling musicologie, Institute for Psychoacoustics and Electronic Music - IPEM) binnen DEKKMMA, een project dat de digitalisering van het klankarchief van het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika (KMMA) in Tervuren ambieerde. In 2008 startte hij een Doctoraat in de Kunst aan de Hogeschool Gent - Koninklijk Conservatorium met een onderzoek naar de beschrijving van etnische muziek losgekoppeld van de traditionele Westerse muziektheorie. De artistieke component van het onderzoek is compositie waarin het spanningsveld van etnische invloeden in hedendaagse muziek wordt afgetast.


Jan Dewilde

Jan Dewilde studeerde musicologie aan de Katholieke Universiteit Leuven en bibliotheekwetenschappen aan de Bibliotheekschool Gent. In het Archief en Museum voor het Vlaamse Cultuurleven (AMVC) in Antwerpen maakte hij op basis van componistenen verenigingsarchieven tentoonstellingen rond Vlaamse muziek. Daarna werd hij eerst researcher en later producer bij BRT-televisie, waar hij concerten en documentaires (over Vlaamse componisten) maakte. Hij werkte ook twee jaar als producer bij het omroeporkest. In 1998 was hij medestichter van het Studiecentrum voor Vlaamse Muziek (SVM) dat hij nog steeds als wetenschappelijk coördinator leidt. Sinds 2003 is hij bibliothecaris van het Koninklijk Conservatorium Antwerpen. Hij leidt diverse onderzoeksprojecten m.b.t. Vlaamse muziek en publiceert frequent over dat onderwerp. Daarnaast werkt hij aan verschillende archiverings- en inventarisatieprojecten.


Carl Van Eyndhoven

Carl Van Eyndhoven is stadsbeiaardier van Tilburg en Mol. Daarnaast is hij als diensthoofd academisering verbonden aan het Lemmensinsituut te Leuven en is hij vicedecaan van de faculteit Kunsten en Architectuur van de Associatie K.U.Leuven. Hij deed onderzoek naar de actuele uitvoeringspraktijk van achttiende-eeuwse beiaardboeken. Momenteel werkt hij aan een doctoraat rond zeventiende-eeuwse beiaardmuziek in de Zuidelijke Nederlanden. Sinds 2000 is Carl van Eyndhoven voorzitter van de Vlaamse Beiaardvereniging waar hij vooral de uitgave van hedendaagse beiaardcomposities promoot. Hij is tevens voorzitter van Koor & Stem en van het Béla Bartók Archief van België.


Eerde Hovinga

Eerde Hovinga studeerde muziekwetenschappen aan de Universiteit van Utrecht enn volgde een museumopleiding aan de Reinwardt Academie te Leiden. Na zijn studies was hij werkzaam in Hilversum en gaf hij leiding aan verschillende organisaties binnen de NOS, NOB en NAA, als voorgangers van het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid (NIBG). Momenteel is Eerde Hovinga sectormanager Diensten bij Beeld en Geluid en als zodanig verantwoordelijk voor alle externe dienstverlening, sales en business development.


Eric Jas

Eric Jas promoveerde in 1997 op een studie naar de zestiende-eeuwse koorboeken van het getijdencollege van de Leidse Pieterskerk. Sindsdien is hij als docent-onderzoeker verbonden aan de opleiding muziekwetenschap van de Universiteit Utrecht. Hij is voorts eindredacteur van het Tijdschrift van de Koninklijke Vereniging voor Nederlandse Muziekgeschiedenis en lid van het editorial board van de New Josquin Edition.


Ellen Kempers

Ellen Kempers studeerde muziekwetenschappen aan de Universiteit van Utrecht. Na het behalen van haar doctoraal examen werkte ze onder meer als freelance journalist, als assistent-conservator bij de afdeling bijzondere collecties van de Universiteitsbibliotheek Utrecht en als bibliothecaris bij het Nederlands Muziek Instituut in Den Haag. Momenteel is zij actief als freelance journalist en als onderzoeker op het terrein van cultureel erfgoed en cultuureducatie.


Elsche Korf

Elsche Korf maakte als kind kennis met volksdansen. Zij voltooide de dansleidersopleiding van de Nederlandse Volksdansraad in 1973 met als specialisaties West- en Oost- Europese dans, kinderdans en dansen in het kader van Meer Bewegen voor Ouderen (MBvO). In het kader van die eerstgenoemde specialisatie schreef Elsche Korf een scriptien over de danscultuur op het eiland Terschelling, dat in 1972 in boekvorm uitgegeven zou worden onder de titel Terschelling Danst. Er volgen nog twee herdrukken. Elsche bezoekt Terschelling een aantal malen per jaar. Op grond van haar betrokkenheid bij de eilander dans- en muziekcultuur is haar in 2003 het erelidmaatschap van de Vereniging van Terschellinger Volksdans toegekend.


Michael Latcham

Michael Latcham studeerde filosofie, taal- en letterkunde en culturele antropologie aan de Universiteit van Edinburgh en klavecimbel aan het Amsterdamse Conservatorium. Na enkele jaren werkzaam te zijn als docent, instrumentenbouwer en restaurator werd hij conservator muziekinstrumenten van het Gemeentemuseum in Den Haag, een positie die hij twintig jaar zou bekleden. Zijn doctoraat, in 2000 voltooid aan de Universiteit van Edinburgh, handelt over vroege piano's. Michael Latcham schreef tientallen artikels over toetsinstrumenten en de conservering van muziekinstrumenten. Momenteel werkt hij aan een catalogus van de vroege Hammerflügel in het Germanisches Nationalmuseum in Nürnberg en aan de facsimile-uitgaven van de schetsboeken van Johann Andreas Stein en Johann David Schiedmayer, twee belangrijke achttiende-eeuwse pianobouwers.


Marieke Lefeber

Marieke Lefeber voltooide in 2006 de Research Master Music Studies in Utrecht. Daarna ging zij als assistent-conservator werken in het Museum Speelklok in Utrecht. Daarnaast is zij in januari 2009 begonnen aan een promotieonderzoek naar de muziek van bellenspeelklokken in Nederland in de achttiende eeuw. Dit doet zij aan het Meertens Instituut in Amsterdam.


Klaas Jaap van der Meijden

Klaas Jaap van der Meijden werkte na het behalen van het diploma Meester in de Muziek, optie klavecimbel in 2002 als medewerker van de bibliotheek van de Roeselaarse Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans. Van 2003 tot 2008 werkte hij voor Musica, Impulscentrum voor Muziek in Neerpelt waar hij projecten en cursussen rond oude muziek programmeerde. Sinds 2006 is hij medewerker van Resonant, Centrum voor Vlaams Muzikaal Erfgoed: eerst als projectmedewerker betrokken bij de lokalisatie van muzikaal erfgoed in Vlaanderen, later als stafmedewerker en coördinator van Muziekbank Vlaanderen.


Karel Moens

Karel Moens studeerde musicologie aan de Katholieke Universiteit Leuven en legde zich vooral toe op de studie van oude strijkinstrumenten (zestiende tot negentiende eeuw). Van 1978 tot 1999 was hij wetenschappelijk medewerker in het Muziekinstrumentenmuseum (mim) te Brussel. Sinds 1980 werkte hij regelmatig in buitenlandse musea met navorsingsbeurzen en onderzoeksopdrachten (BRD, DDR, Oostenrijk, Zwitserland, Tsjechoslovakije, Frankrijk, Italië, Portugal, Nederland en de Verenigde Staten). Daarnaast werkte hij mee aan een tiental tentoonstellingen in binnen- en buitenland. Karel Moens schreef meer dan honderd wetenschappelijke publicaties, voornamelijk over de ontwikkelingsgeschiedenis en authenticiteitsproblemen van oude Europese strijkinstrumenten en over de iconografische duiding van muziekinstrumenten. Hij geeft ook regelmatig lezingen en seminaries in binnen- en buitenland. Sinds 1999 is hij conservator van het Museum Vleeshuis te Antwerpen dat geleidelijk een nieuw profiel kreeg. In 2006 werd het volledig vernieuwde Museum Vleeshuis | Klank van de Stad geopend, integraal gewijd aan het muziekleven in de stad, van de late middeleeuwen tot nu.


Heidi Moyson

Heidi Moyson studeerde musicologie aan de Katholieke Universiteit Leuven, waar zij tevens het diploma van geaggregeerde voor het secundair onderwijs behaalde. Gedurende vier jaar was zij werkzaam in het secundair en deeltijds kunstonderwijs. Als monitor en studietrajectbegeleider ondersteunt zij vanaf 2007 de studenten musicologie aan de K.U.Leuven. Sinds 2010 is Heidi ook als stafmedewerker sensibilisatie verbonden aan Resonant, Centrum voor Vlaams Muzikaal Erfgoed te Leuven. In die functie werkt zij met diverse partners samenwerkingsprojecten uit die de zichtbaarheid van, vorming over en (dynamische) omgang met muzikaal erfgoed bevorderen.


Paul Osseweijer

Paul Osseweijer studeerde muziekwetenschap aan de Universiteit Utrecht met als specialisatie historisch-culturele informatiekunde. Hij begon zijn loopbaan in de bibliotheekautomatisering bij de Bibliotheek Rotterdam, waar hij als adviseur ICT betrokken was bij diverse projecten rond de Digitale Bibliotheek. Op dit moment is hij werkzaam als informatiemanager bij het Nederlands Muziek Instituut (NMI) in Den Haag. In deze functie geeft hij vorm aan het informatiebeleid van het NMI en werkt hij aan diverse informatiserings- en digitaliseringsprojecten, waaronder de selectie van een nieuw systeem voor ontsluiting en beheer van de collecties, de ontwikkeling van diverse websites/webexposities en projecten rondom digitale duurzaamheid (e-depot).


Jan Roegiers

Jan Roegiers studeerde geschiedenis en theologie en was tot 2009 als gewoon hoogleraar verbonden aan de Katholieke Universiteit Leuven. Hij doceerde er historische vakken over de Nieuwe Tijd aan de faculteiten Letteren en Theologie. Daarnaast is hij sinds 1975 archivaris van de K.U.Leuven en sinds 1983 hoofd van de universitaire dienst Kunstpatrimonium. Van 1981 tot 1996 was hij tevens hoofdbibliothecaris. Te Leuven doceerde hij vele jaren het college Archiefwezen en hij is ook sinds de oprichting betrokken bij de interuniversitaire opleiding Archivistiek en hedendaags documentbeheer aan de Vrije Universiteit Brussel. Zijn publicaties betreffen vooral de religieuze, intellectuele en politieke geschiedenis van de Oostenrijkse Nederlanden en de revolutietijd, de universiteitsgeschiedenis en boekgeschiedenis. In 1996 werd hij verkozen tot lid van de Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten. Als bestuurslid van Resonant, Centrum voor Vlaams Muzikaal Erfgoed werd hij in 2004 voorzitter van deze organisatie.


Eugeen Schreurs

Eugeen Schreurs studeerde viola da gamba aan het Koninklijk Conservatorium van Brussel (bij Wieland Kuijken) en musicologie aan de Katholieke Universiteit Leuven, waar hij in 1991 promoveerde met een onderzoek naar het muziekleven in Tongeren. Hij was medestichter van het ensemble Capilla Flamenca en richtte in 1990 de Alamire Foundation mee op die hij van 1990 tot 2002 ook leidde. Hij was hoofdredacteur van Facsimile Editions van Alamire Publishers (vanaf 1984), van de Yearbooks of the Alamire Foundation (vanaf 1994) en van de reeks Monumenta Flandriae Musica (vanaf 1996). In 2002 stond Eugeen Schreurs mee aan de wieg van Resonant, Centrum voor Vlaams Muzikaal Erfgoed, dat hij tot oktober 2009 ook leidde. Hij is deeltijds docent muziekgeschiedenis aan het Conservatorium in Antwerpen. Hij probeert vooral de band tussen muzikaal erfgoed, onderzoek en uitvoeringspraktijk in Vlaanderen te verstevigen om op die manier ook dit erfgoed in de kijker te plaatsen en diverse erfgoedhouders te sensibiliseren.


Cas Smithuijsen

Cas Smithuijsen studeerde algemene theoretische sociologie aan de Universiteit van Amsterdam en voegde daar een bijvak muziekwetenschap aan toe. In 2001 promoveerde hij op de interactie tussen musici en publiek tijdens klassieke muziekconcerten. Vanaf 1986 is hij directeur van de Boekmanstichting, Nederlands studiecentrum voor kunst, cultuur, bestuur en beleid. Sinds 1975 publiceerde hij meer dan honderd artikelen en enkele boeken over kunstpolitiek en muziekbeleid.


Joris De Valck

Joris De Valck volgde de opleiding gitaarbouw in de Provinciale Technische Scholen te Boom, deed zijn burgerdienst in het Muziekinstrumentenmuseum (mim) te Brussel in 1991 en werkt daar sindsdien in het restauratieatelier, dat hij sinds 2007 samen met Saskia Willaert coördineert.


Veronique Verspeurt

Veronique Verspeurt behaalde in 1991 haar licentiaatsdiploma musicologie aan de Katholieke Universiteit Leuven en in 2009 een aanvullend diploma in de informatieen bibliotheekwetenschap aan de Universiteit van Antwerpen. Ze werkte aan twee FWO-projecten: het in kaart brengen van muziekhandschriften uit de zeventiende en achttiende eeuw in Vlaanderen (1993-1997) en een Max Wildiersproject rond de inventarisering, ontsluiting en wetenschappelijke bestudering van de voormalige partiturenbibliotheek van de nationale omroep (1999-2002). Daarnaast werkte Veronique
Verspeurt in de Koninklijke Bibliotheek van België aan een studie van gedrukte partituren en muziekliteratuur uit de verzameling van François-Joseph Fétis uit de zestiende tot en met de negentiende eeuw. Ze was ook enkele jaren bibliotheekcoördinator van het Vlaams Radio Orkest en Vlaams Radio Koor en van 2002 tot 2006 wetenschappelijk attaché van de muziekafdeling in de Koninklijke Bibliotheek van België. Vanaf 2006 werkte ze als documentalist-archivaris voor MATRIX. Centrum voor Nieuwe Muziek, tot zij begin 2010 bibliothecaris werd van de faculteitsbibliotheek Godgeleerdheid van de K.U.Leuven.


Emile Wennekes
Prof. dr. Emile Wennekes promoveerde in 1999 te Utrecht op een cultuurhistorisch proefschrift over het Paleis voor Volksvlijt. Hij werd in 2000 aangesteld als Bijzonder Hoogleraar Nederlandse Muziek na 1600. In 2004 kreeg hij, eveneens aan de Universiteit Utrecht, de functie van Gewoon Hoogleraar Muziekgeschiedenis na 1800. Aan dezelfde instelling is Emile Wennekes tevens verbonden als onderwijsdirecteur van het departement Mediaen Cultuurwetenschappen. Eerder werkte Wennekes als muziekjournalist voor o.a. NRC Handelsblad en De Volkskrant. Naast zijn academische en publicistische activiteiten was hij werkzaam binnen de muziekpraktijk. Hij fungeerde als orkestprogrammeur voor de Nederlandse radio-orkesten en was artistiek adviseur bij MuziekGroep Nederland.


Quinten Van Wichelen

Quinten Van Wichelen is werkzaam bij Muziekcentrum Vlaanderen, het steunpunt voor de professionele muzieksector. Sinds 2003 is hij er mee verantwoordelijk voor de werking van de interne databank en website. Vanaf 2005 coördineert hij ook Muziekarchief.be, een jong project rond Vlaams muzikaal fonografisch erfgoed en raakt hij meer betrokken bij de archief- en collectiewerking van Muziekcentrum Vlaanderen.


Saskia Willaert

Dr. Saskia Willaert behaalde in 1983 een licentiediploma in de musicologie aan de Katholieke Universiteit Leuven en in 1999 een Ph.D. Musicology aan King's College, University of London. Ze werkt momenteel in het Muziekinstrumentenmuseum (mim) te Brussel waar ze curator is van de collecties Afrika en Midden-Oosten. Ze staat er tevens in voor de digitalisering van de collectie en is samen met Joris De Valck verantwoordelijk voor het restauratieatelier.


Frits Zwart
Dr. Frits Zwart studeerde aan de bibliotheekacademies te Den Haag en Amsterdam. Vervolgens studeerde hij muziekwetenschap aan de Universiteit Utrecht waar hij in 1984 afstudeerde. Tijdens zijn studie verdiepte hij zich onder andere in de componisten Samuel de Lange sr. (1811-1884) en zijn zoon Samuel de Lange jr. (1840-1911). In 1999 promoveerde hij met het proefschrift Willem Mengelberg 1871-1951: een biografie 1871-1920. Vanaf 1981 was hij verbonden aan de muziekafdeling van het Gemeentemuseum in Den Haag, waar hij de zorg had over de muziekarchieven. In 1999 werd hij hoofdconservator van de muziekafdeling. Vanaf 2001 gaf hij ook leiding aan het Nederlands Muziek Instituut in Den Haag, waarvan hij thans directeur is.