archieven.jpg

STCN: bijzondere werken uit de collecties van het NMI (1601)
1601: Joachim van den Hove, Florida
Collectie Scheurleer

In de Nederlanden was de luit in de zestiende eeuw een bijzonder populair muziekinstrument. Vooral in de Zuidelijke Nederlanden verschenen in de periode 1545 tot 1575 veel bundels met gedrukte luitmuziek. Een belangrijke kennisbron voor het luitrepertoire van de Nederlanden is het handgeschreven 'Luitboek van Thysius' dat zich in de universiteitsbibliotheek van Leiden bevindt. Net als dit luitboek bevat ook Joachim van den Hove's Florida fantasieën, intavolaties van madrigalen, chansons en motetten, dansen, psalmen en liedzettingen voor luitsolo. Per nummer zijn de zangpartijen, die in gewoon notenschrift weergegeven zijn, naast de luitpartij geplaatst. De luitpartijen zijn gedrukt in zogenaamde tabulaturen (greepnotatie).

Joachim van den Hove (1567-1620) groeide als zoon van een speelman op in Antwerpen. Het is waarschijnlijk dat hij les heeft gehad van de Antwerpse luitspeler Emanuel Andriessen van wie in 1584 de bundel Pratum musicum werd uitgegeven door Petrus Phalesius jr. Dit werk bevindt zich eveneens in de Scheurleer-collectie. Van den Hove heeft zich aan het eind van de zestiende eeuw gevestigd in Leiden waar hij als luitspeler werkte en waar hij in 1594 trouwde met Anna Rodius (de Roy) uit Utrecht. Frederik Hendrik, de latere stadhouder en prins van Oranje behoorde tot zijn leerlingen.

Florida ('Bloemenpracht') is in 1601 in Utrecht uitgegeven door Salomon de Roy en zijn compagnon Jan Willemszoon van Rhenen. De bundel is opgedragen aan zijn leerling Frederik Hendrik. De Roy was vanaf 1590 boekdrukker en boekverkoper in Utrecht en sinds 1593 ordinaris drukker van de Staten van Utrecht. Hij was verwant met Van den Hove's vrouw, die waarschijnlijk zijn zus was.


STCN-beschrijving

Joachim van den Hove (1567-1620)
Florida, sive Cantiones, è quamplurimis præstantissimorum nostri æui musicorum libris selectæ. By Joachimus vanden Hove.
Vltraiecti, apud S. de Roy & J.G. de Rhenen, 1601.
2º: *2 A-2C4 2D6
RISM A/I H 7453, B I, 392.
Vingerafdruk: 160102 - a1=a2 *2 o$d
Den Haag, Nederlands Muziek Instituut: NMI Kluis A 22

record in STCN »