archieven.jpg

STCN: bijzondere werken uit de collecties van het NMI (1646)
1646: Jacob van Eyck, Der fluyten lust-hof
Collectie Scheurleer

Jacob van Eyck (c. 1590-1657) werd in 1625 beiaardier van de Utrechtse Dom en later ook van de Janskerk, de Jacobikerk en het stadhuis. Als "directeur van de klokwerken" wist hij vele verbeteringen door te voeren in het klokkenbestand in Utrecht.

Van Eyck is tegenwoordig vooral bekend als de blinde blokfluitvirtuoos die in opdracht van het kapittel van Sint Jan tegen een vorstelijke beloning concerten gaf om '... wandelende luijden opt kerckhoff somwijlen savons mit het geluijt van sijn fluijtien te vermaecken'.

Hij speelde vooral improvisaties op volksliedjes, psalmvariaties en zelfbedachte melodieën. Deze populaire wijsjes werden in 1644 onder Van Eyck's supervisie door Paulus Matthysz in Amsterdam uitgegeven onder de titel Euterpe oft Speel-Godin, eerste deel. Van Eyck droeg Euterpe op aan zijn neef Constantijn Huygens.

Dit buitengewoon populaire werk is meerdere keren herdrukt, maar is slechts in enkele exemplaren bewaard gebleven. In 1646 verscheen als tweede deel, een vervolgdeel van Euterpe. Dit deel kreeg de titel Der fluyten lust-hof, tweede deel. In 1649 werd de Euterpe zelf herdrukt met dezelfde titel.

Paulus Matthysz was boekdrukker en boekverkoper in Amsterdam. Zijn winkel 'in 't Musyckboeck' was gevestigd in de Stoof-Steegh. Matthysz publiceerde diverse collecties met instrumentale muziek van locale componisten zoals Van Eyck, Joan Albert Ban, Jacobus Haffner, Carolus Hacquardt en Quirinus van Blankenburg.

Het boek is gebonden in één band met het tweede deel van 't Uitnemend Kabinet, in 1649 gedrukt door Paulus Matthysz met werken van onder anderen B.F. de Bruin, L. Constantin, J. Dix, J. Foucart, Cornelis Janszoon Helmbreecker, Christiaen Hervrich, C. Kist, P. Luidhens, J. van Noordt, Paulus Matthysz en Johann Schop.


STCN-beschrijving

Eyck, Jacob van (c. 1590-1657) (Euterpe oft Speel-godinne. Part 2)
Der fluyten lust-hof beplant met psalmen [...]. En de nieuste voizen [...] met veel veranderingen. Dienstigh, voor alle konst-lievers tot de fluit, blaes en allerley speel-tuigh. Part 2. By Jacob van Eyck.
Amsterdam, printed by P. Matthysz., 1646.
94 x 163 mm: *4 A-K6 L4 (lacks *4, blank?)
RISM V 282.
Vingerafdruk: 164600
Den Haag, Nederlands Muziek Instituut: NMI Kluis D 16:2

record in STCN »