archieven.jpg

Abraham Noske (1873-1945)

Abraham Noske, geboren in het Zeeuwse Axel, was tweede van drie zoons van welgestelde ouders. Hij ontving zijn schoolopleiding en eerste pianolessen in Middelburg. Om het vak van muziekuitgever en -handelaar te leren vertrok hij in 1892 naar Amsterdam, waar hij als volontair in dienst trad bij De Algemeene Muziekhandel Stumpff & Koning (ook uitgever en concertorganisator). In deze tijd vervolgde hij zijn pianolessen bij Henri Tibbe.

In 1896 vestigde hij zijn eigen muziekhandel en -uitgeverij in Arnhem. Twee jaar later verplaatste hij zijn zaak naar Middelburg. In deze Middelburgse jaren was hij ook actief als begeleider en als muziekrecensent voor de Middelburgse Courant (1905-1914). In 1915 verhuisde hij met zijn onderneming naar Den Haag.

In 1917 is hij in het huwelijk getreden met pianiste Leny Friedlaender, een leerling van zijn vriend Dirk Schäfer. Hun twee zoons zijn Willem Noske, violist en verzamelaar, en Frits Noske, musicoloog.

Als uitgever beperkte Abraham Noske zich uitsluitend tot werk van Nederlandse componisten. Onder de 48 door hem uitgegeven componisten zijn Kor Kuiler, Alphons Diepenbrock, Cornélie van Oosterzee, Peter van Anrooy, Bernard Zweers, G. en E. von Brucken Fock, Dirk Schäfer, Jan Ingenhoven, Jan van Gilse en Sem Dresden. Idealisme was meer bepalend voor zijn onderneming dan zin voor commercie. Ook ziekte en neerslachtigheid bemoeilijkten de voortzetting ervan, en in 1925 heeft hij de firma A.A. Noske opgeheven. Het fonds werd overgenomen door G. Alsbach & Co.

Sindsdien is Noske als pianodocent actief geweest (tot 1930 aan het Haagsch Conservatorium, daarna privé). Hij overleed in Den Haag kort voor bevrijding in 1945.

Noske componeerde pianowerken en liederen onder de pseudoniemen A.M. en Anton Marlow.

Archief Abraham Noske »